Wsparcie IT ANS w Koninie

Kontakt z pracownikami działu:

Imię i Nazwisko Numer telefonu Adres email
Tomasz Kołaski 632497225 tomasz.kolaski@konin.edu.pl
mgr inż. Rafał Bajdek 632497284
rafal.bajdek@konin.edu.pl
Dawid Wiśniewski
632497287
dawid.wisniewski@konin.edu.pl
inż. Karol Miedziński 632497283
karol.miedzinski@konin.edu.pl

W celu usprawnienia zgłoszeń i lepszej obsługi, korzystamy z systemu zgłoszeń do pomocy technicznej. Każde zgłoszenie serwisowe ma przypisany niepowtarzalny numer zgłoszenia, za pomocą którego można śledzić postępy i odpowiedzi online. W celach informacyjnych udostępniamy pełne archiwa i historię wszystkich zgłoszeń do pomocy technicznej. Do przesłania zgłoszenia wymagany jest prawidłowy adres e-mail.